Æbelholt Skov

Tirsdag 9. august samledes 34 mennesker ved Æbelholt Skov for at høre mere om Naturstyrelsen skovrejnings-projekt i samarbejde med Hofors (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) og Hillerød Kommune.Store opkøbte områder tilplantes og bliver indrettet med vandreruter til glæde for publikum. Hovedformålet med denne skovrejsning er, at Københavns Kommune vil sikre, at […]

Naturen set fra oven

Så læs, hvad lektor Stig Svenningsen, der er geograf og arbejder på det Kgl. Biblioteks afdeling for Luftfoto, Kort og Billeder og underviser på Syddansk Universitet mm., har videregivet om dette emne. Naturen set fra oven Links til kortportaler

Naturkanalen

Hver måned bliver der lagt nye natur- eller haveprogrammer ud på Naturkanalen. Det er tv, som er skrevet, redigeret og produceret af Flemming Rune, for at du kan blive klogere på naturen og alt det levende “derude”. Her får du viden om planter og dyr, om økologi og […]

Veterantræer, risikotræer og dødt ved

Kunstig veteranisering af træer er oppe i tiden som en metode til at skabe mere biodiversitet. Behovet er opstået, fordi vi mangler gamle træer, som langsomt forfalder, mens de tilbyder levesteder (mikrohabitater) til insekter, svampe og andre organismer.De naturlige veterantræer er ofte også de historiske træer, hvor Kongeegen […]

Hvad er Fugleværnsfonden?

Fugleværnsfonden ejer og forvalter i dag 23 naturreservater over hele landet, hvor der også arrangeres guidede ture.Naturreservaterne rummer nogle af Danmarks mest truede naturtyper: ubeboede småøer, lavvandede kyster og strandsøer, enge, moser, rørskove, krat og naturskov samt områder af national eller international betydning. Her naturforvaltes efter det overordnede […]