Erik Buchwald – Urørt skov

Til de, der gerne vil se en ekstra gang på Erik Buchwalds oplæg 4. november 2021 eller som var forhindret i at høre det interessante foredrag, har Erik Buchwald stillet oplægget til rådighed her:

Urørt skov udpegning og forholdet til bl.a. Natura 2000
Yderligere uddybning af begreberne kan fås på Naturstyrelsens side om naturprojektet

“LIFE Open Woods”.
Her ligger bl.a. 3 små film, hvor Erik Buchwald uddyber emnet.