Nationalpark Skjoldungernes Land

Ekskursion til Selsø Sø, Skrivernæbbet og Selsø Slot
Søndag den 11. juni 2023

I forlængelse af foreningens tidligere afholdte, spændende foredrag om Nationalpark Skjoldungernes Land, mødtes vi 20 foreningsmedlemmer med nationalparkchef Anders Bülow, for sammen at tage ud i de utroligt flotte områder omkring Roskilde Fjord, som er en del af nationalparken.
Turen startede ved Selsø Kirke, hvor vi var forundrede over stor tilstrømning af mennesker, hvilket viste sig at være på grund af årets markedsdag på Selsø Slot.
Efter introduktion, fulgte vi en trampesti på åsen mod syd, ud mod Møllekrogen med den fantastiske udsigt over den 500 ha store Selsø Sø, som er fuglereservat og en af Sjællands fuglerigeste søer.
Fra fugletårnet i den sydlige del af Selsø Sø havde vi flot udsigt til mange ynglefugle. Vi fik fortalt om- og forklaret de store projekter, som nationalparken har udført med etablering af tre stenrev i Roskilde Fjord, samt vist- og forklaret henholdsvis resultater af afgræsning og naturpleje, for at genetablere bedre naturbetingelser, herunder etablering af natur, der fungerer som opbremsning af fosfater og nitrater ud mod fjorden.
Ude på Skrivernæbbet fandt vi et sted med læ og med udsigt over fjorden, til at nyde vores medbragte frokost. hvorefter vi, efter 4½ km. i spændende natur og flot sommervejr kom tilbage til Selsø Slot, beriget med mange naturindtryk og natur- og historiske fakta.

Med venlig hilsen Paul Erik Schlüter

Foto Paul Erik Schlüter ©

Skrivernæbbet – Møllekrogen
Selsø Slot

Fugleliste fra Skrivernæbbet 11. juni 2023