BOTANIKTURE

BOTANIKTURE 2024 ER UNDERVEJS

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES!

TURENE ER FOR FORENINGENS MEDLEMMER

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER:
Når tiden nærmer sig, sendes en mail ud med nærmere oplysninger om den enkelte tur. Mange af vores botanikture ligger på lokaliteter, hvortil der er ringe eller ingen forbindelse med offentlige transportmidler. Derfor er vi afhængige af fælles kørsel.
Der er tilmelding til alle turene, da det har vist sig at være en fordel f.eks. i de sjældne tilfælde, hvor en tur må aflyses. Ved tilmeldingen angives tilbud / ønske om billejlighed. Dette koordineres af Hanne E.

Med venlig hilsen


Jan Larsen
dkviridis@gmail.com
Mob. 5125 0517


Hanne Ertmann Hansen
hanneert@hotmail.com
Mob. 2963 0516

Bakketidsel. Foto Hanne Ertmann Hansen ©

Botanikture 2024 “til køleskabet”