BOTANIKTURE

BOTANIKTURE 2024 (DEL 1)

Vi har endnu engang valgt at planlægge botanikturene i to omgange, men vi har adskillige idéer – også til sidste del af sæsonen.

Torsdag 25. april
CHARLOTTENLUND SKOV / SLOTSPARK. Sen eftermiddags- og aftentur.
Mødested: P-pladsen på østsiden af Charlottenlund Station.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Søren Gylden.

Tirsdag 7. maj
MELBY OVERDREV. Sen eftermiddags- og aftentur.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

Tirsdag 21. maj
RUSLAND. Aftentur.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

Torsdag 6. juni
RØGLERNE / KYNDBY BAKKER (HORNSHERRED). Aftentur.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Susanne Persson.

Lørdag 22. juni
LILLE LYNGBY MOSE. Sen eftermiddags- og aftentur.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: René Andersen.

Tirsdag 2. juli
GRAVHØJE VED SONNERUP (UD TIL ARRESØ). Aftentur.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

Tirsdag 16. juli
RUNDE BAKKE (VED ØLSTED UD MOD ROSKILDE FJORD). Aftentur.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES!

TURENE ER FOR FORENINGENS MEDLEMMER

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER:
Når tiden nærmer sig, sendes en mail ud med nærmere oplysninger om den enkelte tur. Mange af vores botanikture ligger på lokaliteter, hvortil der er ringe eller ingen forbindelse med offentlige transportmidler. Derfor er vi afhængige af fælles kørsel.
Der er tilmelding til alle turene, da det har vist sig at være en fordel f.eks. i de sjældne tilfælde, hvor en tur må aflyses. Ved tilmeldingen angives tilbud / ønske om billejlighed.
Dette koordineres af Hanne E.

Med venlig hilsen


Jan Larsen
dkviridis@gmail.com
Mob. 5125 0517


Hanne Ertmann Hansen
hanneert@hotmail.com
Mob. 2963 0516

Hulkravet kodriver. Foto: Hanne Ertmann ©

Botanikture 2024 “til køleskabet”