Kæmpesten

Find info om kæmpesten på land og spændende geologi i Danmark.

Spændende informationer om den lokation, som du vil vide mere om …

Er du på din tur stødt på en kæmpesten, som du vil vide mere om, eller vil du søge information om et områdes geologi i forbindelse med planlægning af din næste tur, kan Naturhistorisk Forening for Nordsjælland anbefale nedenstående links.

GEUS_Kæmpesten

GEUS_Geologiske Naturperler

Begge links udmærker sig ved kortfattede og overskuelige beskrivelser inden for geologi i den danske natur