Find info om natur og landskab i Danmark

Spændende informationer om den lokation, som du vil vide mere om … Leder du efter let tilgængelige informationer om natur og landskab i dit lokalområde eller et område, som du vil studere nærmere, kan Naturhistorisk Forening for Nordsjælland anbefale nedenstående link. Trap Danmark Lexdk udmærker sig ved kortfattede […]

Over Vandet

Så er rapporten fra turen til Stevns 30. maj – 1. juni 2023 udkommet. Rapporten indeholder levende beskrivelser og smukke billeder af oplevelserne undervejs samt udførlige lister over den flora og fauna, vi stødte på. Den ligger sammen med rapporterne over foreningens andre flerdages ture under “DOWNLOAD” eller […]

Nationalpark Skjoldungernes Land

Ekskursion til Selsø Sø, Skrivernæbbet og Selsø SlotSøndag den 11. juni 2023 I forlængelse af foreningens tidligere afholdte, spændende foredrag om Nationalpark Skjoldungernes Land, mødtes vi 20 foreningsmedlemmer med nationalparkchef Anders Bülow, for sammen at tage ud i de utroligt flotte områder omkring Roskilde Fjord, som er en […]

Kæmpesten

Find info om kæmpesten på land og spændende geologi i Danmark. Spændende informationer om den lokation, som du vil vide mere om … Er du på din tur stødt på en kæmpesten, som du vil vide mere om, eller vil du søge information om et områdes geologi i […]

Nattergaletur for “B-mennesker”

Naturhistorisk Forening for Nordsjælland inviterede igen i år til traditionsrig – men lidt anderledes – nattergaletur for foreningens medlemmer søndag 4. juni. Vi gik i den smukkeste stille aften en tur langs Strødam Engsø / Pøleå, et spændende og naturvarieret område, mens dagen gik på hæld.Aftenen og natten […]

Bævere

I den sydlige ende af Pøleåen ved Strødammen har bæverne travlt med at bygge dæmning.Samtidig ser det ud til at “nogen” har travlt med at fjerne grene. Hvem mon vinder?

Hillerøds sommerfugle

I Hillerød Kommune er sommerfugle ved udvalgte lokaliteter blevet overvåget i årene 2014, 2018, 2019 og 2022. Den endelige rapport fra 2022 er nu tilgængelig og kan hentes på NATUR360’s hjemmeside, hvor også tidligere rapporter om sommerfuglene og mange andre interessante rapporter og projektbeskrivelser kan findes.

DN Hillerød

Den lokale DN i Hillerød byder på spændende arrangementer i 2023 Læs mere her!