Registrering af skovmår i Kongernes Nordsjælland

Samarbejdet med medlemmer fra Naturhistorisk Forening for Nordsjælland.
Aarhus Universitets Rapport om projektet kan læses HER!

I forbindelse med planlægning af foredrag om Nationalpark Kongernes Nordsjælland – allerede i tiden inden Corona’en blev aktuel – kom idéen og interessen fra medlemmer i Naturhistorisk for Nordsjælland om mulig medvirken, som ”praktiske grise”, i eventuelle kommende bioblitz-projekter.

Dette blev aktuelt, da Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Aarhus Universitet i efteråret 2022 ønskede hjælp til registrering af skovmår i nationalparken. Projektet havde til formål, ved hjælp af vildtkameraer, af skaffe et bedre indblik i udbredelsen af den rødlistede art.

12 medlemmer fra Naturhistorisk Forening for Nordsjælland meldte sig til, sammen med et antal medlemmer fra Dansk Pattedyrforening, at opsætte- og passe 32 vildtkameraer placeret i 20 forskellige lokationer, ejet af Naturstyrelsen.
Efter præsentation af projektet samt grundig introduktion i opsætning og pasning af vildtkameraer havde vi fornøjelsen af, først at finde det ”helt rigtige” sted til monitorering. Vi havde alle en idé om at finde et uforstyrret sted i naturen, i relation til gamle træer, træstubbe, væltede træer og stendiger. Lokationerne kunne vi godt finde, men de, i vores optik, ”uforstyrrede steder” var ret vanskelige at finde, da menneskelig aktivitet selv i de fjerneste afkroge var mere intensiv end vi troede. (måske efter Covid?)
Efter opsætning og geografisk registrering af vildtkameraerne i oktober 2022, var vores opgave herefter at tilse kameraerne én gang månedligt for henholdsvis at registrere batteristand samt at udskifte hukommelseskort. Der blev aftalt, at man omkring vildtkameraer godt måtte afsætte lidt duftspor med hjemmelavet sardinmos for at lokke pattedyr til området. Der var dog restriktion om ”kun” at tilse vildtkameraerne én gang månedligt, for at undgå at vores egne duftspor ville påvirke mulige registreringer.
I perioden fra oktober 2022 til september 2033 havde vi herefter den spændende opgave et ”røgte” og tilse vildtkameraerne – hver gang en ny oplevelse, efterhånden som årstiderne skiftede. Da kameraernes sensorer registrerer alle bevægelser, lige fra blade og græsstrå i vinden til lysets flakken i skovbunden, var vi undertiden – og havde fået OK til dette – nødt til at klippe lidt løv, som efterhånden voksede hen foran kameralinserne.

Hjemme med de udskiftede hukommelseskort, havde vi en spændende opgave med at gennemse alle billeder via en tildelt software, hvor vi kunne registrere- og vedhæfte
vores kommentarer til de enkelte billeder, inden de blev videresendt til Aarhus Universitet.

Ofte var vi heldige at have flere hundrede billeder på de enkelte kameraer, hvor man ved at bladre frem- og tilbage mellem billeder, optaget med sekunders intervaller, pludseligt kunne erkende dyr, der gemte sig i vegetationen. Især natoptagelser var en øjenåbner for flere af os. Naturen er væsentligt mere aktiv efter mørkets frembrud, end flere havde forestillet sig. En sjov detalje, når deltagerne mødtes til foreningsaktiviteter var, at vi hver især fortalte om vores observationer på vildtkameraerne, som om vi havde et ”ejerskab” til netop de billeder, som ”vores” kameraer havde fanget i naturen. Undervejs var der brainstorm på projektet, hvor vi allerede der fik et hint om, at der blev observeret flere husmår, end forventet.

Det at deltage i et sådant projekt, har både socialt og oplevelsesmæssigt været en stor fornøjelse. Nogen har haft udfordringer med vildtkameraernes konfiguration og andre med at gennemse- og distribuere billeder, men vi har hjulpet hinanden, med støtte fra Aarhus universitet og Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Slutteligt, efter projektets afslutning, blev vi spurgt, om vi ville være med til at promovere skovmårprojektet på ”Naturens Dag” i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, hvilket fandt sted på Esrom Kloster & Møllegård den 10. september 2023. Her fik vi stillet en pavillon til rådighed, hvor vi via plancher og billeder fortalte om projektet. Ved siden af havde vi opgaver specielt til børnefamilier, som ved brug af kikkerter kunne finde billeder af dyr- og fugle, gemt i området. En rigtig underholdende dag. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland er her ved årsskiftet blevet spurgt om tilsvarende medvirken i monitorering af mårdyr, denne gang ilder, i Nordsjælland, hvilket vil forløbe i 2024 og som vi glæder os til at medvirke i.

Paul Erik Schlüter
Sekretær
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland