BESTYRELSE

FORENINGENS MAIL


FORMAND
Erik Thalling – valgt 2022

NÆSTFORMAND
Janne Møller Christensen – valgt 2022

SEKRETÆR
Paul Erik Schlüter – valgt 2023

KASSERER, PR OG WEBMASTER
Charlotte Falsmar – valgt 2023

BESTYRELSESMEDLEMMER
Vibeke Hansen – valgt 2022
Jan Robin Larsen – valgt 2023
Flemming Larsen – valgt 2023

SUPPLEANTER
Jonna Larsen

RESSOURSEPERSONER
Hanne Ertmann Hansen
Marianne Lund Jensen
Jørgen Nielsen

REVISORER
Kate Rasmussen – valgt 2022
Tyge W. Kjær – valgt 2023

REVISORSUPPLEANT
Jørgen Nielsen – valgt 2023

Akvarel: Jens Peter Bang ©