BESTYRELSE

FORENINGENS MAIL


FORMAND
Erik Thalling – valgt 2022

NÆSTFORMAND
Janne Møller Christensen – valgt 2022

SEKRETÆR
Paul Erik Schlüter – valgt 2021

KASSERER, PR OG WEBMASTER
Charlotte Falsmar – valgt 2021

BESTYRELSESMEDLEMMER
Anders N. Michaelsen – valgt 2022
Vibeke Hansen – valgt 2022
Jan Robin Larsen – valgt 2021

RESSOURSEPERSONER
Hanne Ertmann Hansen
Marianne Lund Jensen
Jørgen Nielsen

REVISORER
Kate Rasmussen – valgt 2022
Leif Møller-Hansen – valgt 2021

REVISORSUPPLEANT
Tyge W. Kjær – valgt 2022

Akvarel: Jens Peter Bang ©