BESTYRELSE

Foreningens mail

Formand
Erik Thalling
Næstformand
Janne Møller Christensen
Sekretær
Paul Erik Schlüter
Kasserer og PR
Charlotte Falsmar
Bestyrelsesmedlemmer
Anders N. Michaelsen
Vibeke Hansen
Jan Robin Larsen


Ressourcepersoner
Hanne Ertmann Hansen
Marianne Lund Jensen


Revisorer
Kate Rasmussen
Leif Møller-Hansen
Revisorsuppleant
Tyge W. Kjær

Akvarel: Jens Peter Bang ©