INDMELDELSE

KONTINGENT 2024


kr. 250,00….husstande
kr. 150,00….enkeltpersoner
gratis….enkeltpersoner under 18 år og studerende.
Ved indmeldelse efter 1. juni betales halvt kontingent.

Bankkonto: Arbejdernes Landsbank, Hillerød afd. reg.nr. 5358 konto nr. 000247405.

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til formand Erik Thalling på mail:

Akvarel: Jens Peter Bang ©