FUGLETURE

2022

Søndag 9. januar
Kyndby Vig, Sømer Skov og Kyndbyværket
Mødested: P-pladsen (næsten) for enden af Kyndbyvej kl. 10.00.
Fugle fra kyst og land. Mulighed for vandrefalk. Turlængde ca. 2 timer.

Lørdag 23. april
Gilbjerg Hoved
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød
Station kl. 8.15 eller ved Gilbjerg P-plads på Tinkerup Strandvej, 3250 Gilleleje kl. 9.00.
Udtrækkende forårsfugle. Turlængde ca. 3 timer.

Lørdag 27. august
Skansebakken, Hillerød Øst
Mødested: P-pladsen på Skansevej (overfor Skansekirkegården) kl. 10.00.
Turleder Per Ekberg. Turlængde ca. 3 timer.
Mulighed for hvepsevågetræk.

Lørdag 8. oktober
Vesterstrand ved Jægerspris
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 9.15, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler eller P-pladsen over for Jægerspris Slot, Hovedgaden, 3630 Jægerspris kl. 10.00. Turlængde ca. 4 timer.
Mulighed for Rovfugletræk, vandfugle og småfugle.

Lørdag 17. december
Tur til Færgelunden – og putte krager!
Mødested: Ved Hillerød Station kl. 13.45, Frederikssund Station kl. 14.00 eller P- pladsen ved Færgelunden, 3430 Jægerspris, kl. 14.30.
Tur i et område, hvor kragefuglene har fælles overnatningsplads.
Turlængde 3½ time.

Praktisk:
• Turene er for foreningens medlemmer.
• Til alle ture er det godt at medbringe kikkert og proviant.

Fugleture 2022 som pdf-fil “til køleskabet”

De bedste hilsner
Janne Møller Christensen
Paul Erik Schlüter
Erik Thalling

2023

Vandstær, Solbjerg Engsø jan. 2022. Paul Erik Schlüter ©
Bynkefugl, Gribskov. Paul Erik Schlüter ©

Lørdag 4. februar
Tokkekøb Hegn
Mødested: P-pladsen, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 9.30, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler eller P-pladsen ”Tokkerød”, Skovridervej, 3450 Lillerød kl. 10.00. Turlængde 5 km, ca. 2 timer.
Vi ser hvad der dukker op, men Gråstrubet Lappedykker, Spætmejse og Sangdrossel ser vi nok.

Søndag 4. juni
Nattergaletur kl. 20.30 – 23.00
I år vil vi prøve noget nyt, nemlig en nattergaletur for ”B-mennesker”.
Mødested: P-pladsen, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 20.00, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler eller kl. 20.30 på P-pladsen, Strødam Mose, 3400 Hillerød
Turlængde ca. 2½ time.
(Sol op/ned 04.31/21.48)

Lørdag 26. august
Gundsømagle Sø
Mødested: P-pladsen, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 09.00, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler eller P-pladsen nærmest Fuglereservat/fugletårn, Kirkerupvej, 4000 Roskilde kl. 10.00.
Turlængde ca. 2 timer.
Hvis vi er heldige, ser vi skægmejser og hører Rørdrum, ellers ser vi hvad der dukker op.

Lørdag 30. september
Ganløse Ore
Mødested: P-pladsen, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 09.30, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler eller P-pladsen, ”Ganløse Ore Parkering” Christianshøjvej, 3500 Værløse kl. 10.00.
Turlængde ca. 2 timer.

Lørdag 18. november
Staunings Ø (Køge Bugt)
Mødested: P-pladsen, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 09.00, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler eller P-pladsen, Solrød Strand, 2680 Solrød kl. 10.00 (Drej fra i rundkørslen Jersie Strandvej / Parkvej).
Turlængde ca. 2½ time + transporttid.

Praktisk:

– Turene er for foreningens medlemmer.
– Til alle ture er det godt at medbringe kikkert og proviant.
– Medbring gerne noget at sidde på.

De bedste hilsner

Janne Møller Christensen
Paul Erik Schlüter

Fugleture 2023 som pdffil til køleskabet