FUGLETURE

2023

Vandstær, Solbjerg Engsø jan. 2022. Paul Erik Schlüter ©

Lørdag 4. februar
Tokkekøb Hegn kl. 10.00 – senest 14.00
Mødested: P-pladsen, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 9.30, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler eller P-pladsen ”Tokkerød”, Skovridervej, 3450 Lillerød kl. 10.00. Gåturen er berammet til 2 timer + oplevelsesstop + lidt pauser + kaffepause.
Vi ser hvad der dukker op, men Gråstrubet Lappedykker, Spætmejse og Sangdrossel ser vi nok.

Søndag 4. juni
Nattergaletur kl. 20.30 – 23.00
I år vil vi prøve noget nyt, nemlig en nattergaletur for ”B-mennesker”.
Mødested: P-pladsen, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 20.00, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler eller kl. 20.30 på P-pladsen, Strødam Mose, 3400 Hillerød
Turlængde ca. 2½ time.
(Sol op/ned 04.31/21.48)

Lørdag 26. august
Fugletur til Gundsømagle Sø blev AFLYST pga. dårligt vejr.
Vi vil sætte en erstatningstur til stedet på programmet for foråret 2024.

Lørdag 30. september
Ganløse Ore
Mødested: P-pladsen, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 08.30, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler
eller P-pladsen ”Ganløse Ore Parkering”, Farumvej 133, 3520 Farum kl. 09.00.
Tilmelding til Janne (janne.steiner@gmail.com) senest kl. 19 aftenen inden, men meget gerne før, med angivelse af tilbud/ønske om billejlighed.
Turlængde ca. 3 timer.

Lørdag 18. november
Staunings Ø (Køge Bugt)
Mødested: P-pladsen, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 09.00, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler eller P-pladsen, Solrød Strand, 2680 Solrød kl. 10.00 (Drej fra i rundkørslen Jersie Strandvej / Parkvej).
Tilmelding til Janne (janne.steiner@gmail.com) senest kl. 19 aftenen inden, men meget gerne før, med angivelse af tilbud/ønske om billejlighed.
Turlængde ca. 3 time + transporttid.

Praktisk:
– Turene er for foreningens medlemmer.
– Til alle ture er det godt at medbringe kikkert og proviant.
– Medbring gerne noget at sidde på.

De bedste hilsner

Janne Møller Christensen
Paul Erik Schlüter

Bynkefugl, Gribskov. Paul Erik Schlüter ©

Fugleture 2023 “til køleskabet”

Fuglelister fra afholdte fugleture