FUGLETURE

2022

Søndag 9. januar
Kyndby Vig, Sømer Skov og Kyndbyværket
Mødested: P-pladsen (næsten) for enden af Kyndbyvej kl. 10:00.
Fugle fra kyst og land. Mulighed for vandrefalk. Turlængde ca. 2 timer.

Lørdag 23. april
Gilbjerg Hoved
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød
Station kl. 8:15 eller ved Gilbjerg P-plads på Tinkerup Strandvej, 3250 Gilleleje kl. 9:00.
Udtrækkende forårsfugle. Turlængde ca. 3 timer.

Lørdag 27. august
Skansebakken, Hillerød Øst
Mødested: P-pladsen på Skansevej (overfor Skansekirkegården) kl. 10.00.
Turleder Per Ekberg. Turlængde ca. 3 timer.
Mulighed for hvepsevågetræk.

Lørdag 8. oktober
Vesterstrand ved Jægerspris
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 9.15, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler eller P-pladsen over for Jægerspris Slot, Hovedgaden, 3630 Jægerspris kl. 10:00. Turlængde ca. 3 timer.
Mulighed for Rovfugletræk, vandfugle og småfugle.

Lørdag 17. december
Tur til Færgelunden – og putte krager!
Mødested: Ved Hillerød Station kl. 13.45, Frederikssund Station kl. 14.00 eller P- pladsen ved Færgelunden, 3430 Jægerspris, kl. 14.30.
Tur i et område, hvor kragefuglene har fælles overnatningsplads.
Turlængde 3½ time.

Praktisk:
• Turene er for foreningens medlemmer.
• Til alle ture er det godt at medbringe kikkert og proviant.

Fugleture 2022 som pdf-fil “til køleskabet”

De bedste hilsner
Janne Møller Christensen
Paul Erik Schlüter
Erik Thalling