Brugerråd – Naturstyrelsen Nordsjælland

Formålet med brugerrådet er at styrke de lokale borgeres engagement i driften og udnyttelsen af ​​befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå. En meningsudveksling i et lokalt forum kan afdække ønsker, som set fra brugernes synspunkt er meget vigtige, men som kan være svære at opfange for statsskovenes forvaltere.

Rådet er rådgivende ovenfor Naturstyrelsen – Nordsjælland i spørgsmål om benyttelse og drift af vores arealer. Sammensætning kommer til at fremgå af nedenstående liste. Skovrideren er formand for rådet, som mødes mindst 2 gange om året. Naturstyrelsen – Nordsjælland fungerer som sekretariat for rådet.

Brugerrådsmøder kan afholdes som offentlige møder eller indgå i andre arrangementer.

Brugerrådet på Naturstyrelsens hjemmeside

Retningslinjer for brugerråd pr. august 2022.pdf

Organisation

 • Danmarks Jægerforbund, Nordsjælland
 • Friluftsrådet i Nordsjælland
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjælland
 • Holbo Herreds Kulturhistoriske Center
 • Nordsjællands Landboforening
 • Nationalpark Kongernes Nordsjælland
 • Danmarks Idrætsforbund
 • Botanisk Forening, Øst-kredsen
 • Naturhistorisk Forening for Nordsjælland
 • Entomologisk Forening
 • Nordsjællands Ridelaug- paraplyorganisationen
 • Danmarks  Cykel Union


Referater

Referat fra brugerråd møde 101023.pdf

Referat fra brugerråd møde 250523.pdf

Referat fra brugerråd møde 170123.pdf