Samer – en saga blot?

– en tankevækkende kortfilm om konflikten mellem samekulturen og det umættelige behov for vedvarende energi  Den levende og humoristiske formidler Henrik Wejdling gennemførte over tre måneder i foråret 2023 en rejse gennem 9 lande fra Tarifa, den sydligste spids på fastlands-Spanien, til Nordkap og Varangerhalvøen i det absolut […]

Find info om natur og landskab i Danmark

Spændende informationer om den lokation, som du vil vide mere om … Leder du efter let tilgængelige informationer om natur og landskab i dit lokalområde eller et område, som du vil studere nærmere, kan Naturhistorisk Forening for Nordsjælland anbefale nedenstående link. Trap Danmark Lexdk udmærker sig ved kortfattede […]

Kæmpesten

Find info om kæmpesten på land og spændende geologi i Danmark. Spændende informationer om den lokation, som du vil vide mere om … Er du på din tur stødt på en kæmpesten, som du vil vide mere om, eller vil du søge information om et områdes geologi i […]

Hillerøds sommerfugle

I Hillerød Kommune er sommerfugle ved udvalgte lokaliteter blevet overvåget i årene 2014, 2018, 2019 og 2022. Den endelige rapport fra 2022 er nu tilgængelig og kan hentes på NATUR360’s hjemmeside, hvor også tidligere rapporter om sommerfuglene og mange andre interessante rapporter og projektbeskrivelser kan findes.

Hvor mange points scorer din have på biodiversitet?

Til DCE-rapporten: Parcelhushaven – en del af byens natur. har seniorforsker Rasmus Ejrnæs som en del af rapporten udarbejdet et ScorekortPrivate haver i storbyer kan bidrage til at fremme biodiversitet og tilpasning til klimaforandringer, om end haveejere normalt orienterer sig efter andre hensyn, når de indretter og passer […]

Flere sommerfugle i haven

Michael Stoltze har på sin hjemmeside en inspirerende beskrivelse af, hvordan man tiltrækker sommerfugle til sin have. Læs her og få mange god ideer!

Naturen set fra oven

Så læs, hvad lektor Stig Svenningsen, der er geograf og arbejder på det Kgl. Biblioteks afdeling for Luftfoto, Kort og Billeder og underviser på Syddansk Universitet mm., har videregivet om dette emne. Naturen set fra oven Links til kortportaler

Hvad er Fugleværnsfonden?

Fugleværnsfonden ejer og forvalter i dag 23 naturreservater over hele landet, hvor der også arrangeres guidede ture.Naturreservaterne rummer nogle af Danmarks mest truede naturtyper: ubeboede småøer, lavvandede kyster og strandsøer, enge, moser, rørskove, krat og naturskov samt områder af national eller international betydning. Her naturforvaltes efter det overordnede […]