SÆSONPROGRAM

FORÅR 2023

Bramgæs på træk over Roskilde Fjord Paul Erik Schlüter ©

Mandag 16. januar kl. 19.30 – 22.00
Sælerne i Danmark
Foredrag af Jonas Teilmann

Torsdag 26. januar kl. 19.30 – 22.00
Genmutationer (Zebrafisk)
Foredrag af lektor Louise von Gersdorff Jørgensen

Lørdag 4. februar kl. 10.00 – ca. 12.00
Tokkekøb Hegn
Fugletur

Onsdag 8. februar kl. 19.30 – 22.00
Snylteplanter
Foredrag af Henning Heide-Jørgensen

Tirsdag 7. marts kl. 19.30 – 22.00
Den uendelige rejse
Foredrag af Niels Henriksen

Mandag 20. marts kl. 19.30 – 22.00
Mit liv som ringmærker
Foredrag af Johannes Bang

Torsdag 13. april kl. 19.30 – 22.00
Danmarks hajer
Foredrag af Henrik Carl

Torsdag 20. april kl. 19.30 – 22.00
Skjoldungernes Land
Foredrag af Anders Bülow

Mandag 24. april
Brødeskov
Botaniktur

Lørdag 29. april kl. 10.30 – max 15.00
Teglstrup Hegn
Cykeltur

Mandag 8. maj kl. 19.30 – 22.00
På safari i billernes enorme verden
Foredrag af Lars Thomas

Tirsdag 16. maj
Lystrup Skov

Botaniktur

Mandag 22. maj kl. 19.30 – 22.00
Nålelaver
Foredrag af Jan Robin Larsen

Tirsdag 30. maj – torsdag 1. juni
Flerdagestur til Stevns

Søndag 4. juni kl. 20.30 – ca. 23.00
Nattergaletur, Strødam Mose
Fugletur

Tirsdag 6. juni
Nydam
(I Gribskov)
Botaniktur

Søndag 11. juni 10.00
Skjoldungernes Land
Ekskursion med Anders Bülow

Torsdag 15. juni
Malmmosen (Virum)
Botaniktur

Mandag 26. juni
Skuldelev Ås
Botaniktur

Mandag 10. juli
Lystrup Skov
Botaniktur

Ret til ændringer forbeholdes