SÆSONPROGRAM

EFTERÅR 2023

Blåfugl sp. på Eng-Skær. Erik Thalling ©

Foredrag (i Kedelhuset, lokale 2) og diverse ture
Alle medlemmer får tilsendt en reminder på mail inden hver aktivitet.

Onsdag 9. august kl. 17.00
Børstingrød Mose
Botaniktur. Leder Christian Rørdam

Fredag 18. august kl. 09.45 – ca. 15.00
”En tur langs Nordkysten” 1. Del
Cykeltur

Tirsdag 22. august kl. 19.30 – 22.00
Fra Jord til Bord – og Mord
Danmarks skærmplanter
Foredrag af lektor emeritus Per Mølgaard

Torsdag 24. august kl. 14.30
Orø (STRANDENGSTUR)
Botaniktur. Leder Hanne Ertmann Hansen

Lørdag 26. august
Gundsømagle Sø – Fugletur
Aflyst!

Tirsdag 12. september kl. 16.30 – 18.30
Pometet
Ekskursion m. foredrag og rundvisning med pometmester Lasse Lose

Lørdag 23. september kl. 10.00 til ca. kl. 15.00
St. Dyrehave og Tokkekøb Hegn
Cykeltur

Torsdag 28. september kl. 19.30 – 22.00
Nålelaver
Foredrag af botaniker Jan Robin Larsen

Lørdag 30. september
Ganløse Ore – Fugletur
Kl. 08.30/09.00. Turlængde ca. 3 timer.

Mandag 09. oktober kl. 19.30 – 22.00
Stjernehimlen over os”
Foredrag af astrofysiker Michael Quaade

Torsdag 26. oktober kl. 19.30 – 22.00
Hvalernes oprindelse og udvikling
Foredrag af palæontolog og geolog Bent Erik Kramer Lindow

Lørdag 18. november
Staunings Ø (Køge Bugt) – Fugletur
Kl. 09.00/10.00. Turlængde ca. 3 time + transporttid

Onsdag 22. november kl. 19.00 – 22.00
Generalforsamling og
Hjemmets Småkravl
Foredrag af Zoolog og forfatter Lars Thomas

Torsdag 30. november – fredag 1. december
Ørnetur m. Julerier
Bustur til Skåne – Tranås

Ret til ændringer forbeholdes

Udskriv “Til køleskabet”