SÆSONPROGRAM

FORÅR 2023

Bramgæs på træk over Roskilde Fjord Paul Erik Schlüter ©

Mandag 16. januar kl. 19.30 – 22.00
Sælerne i Danmark
Foredrag af Jonas Teilmann

Torsdag 26. januar kl. 19.30 – 22.00
Genmutationer (Zebrafisk)
Foredrag af lektor Louise von Gersdorff Jørgensen

Lørdag 4. februar kl. 10.00 – ca. 12.00
Tokkekøb Hegn
Fugletur

Onsdag 8. februar kl. 19.30 – 22.00
Snylteplanter
Foredrag af Henning Heide-Jørgensen

Tirsdag 7. marts kl. 19.30 – 22.00
Istidernes spor i Nordsjælland
Foredrag af Niels Henriksen

Mandag 20. marts kl. 19.30 – 22.00
Rodkrebsene
– eller “Når Aliens faktisk findes”
Foredrag af Jens T. Høeg

Torsdag 13. april kl. 19.30 – 22.00
Danmarks hajer
Foredrag af Henrik Carl

Torsdag 20. april kl. 19.30 – 22.00
Skjoldungernes Land
Foredrag af Anders Bülow

Mandag 8. maj kl. 19.30 – 22.00
Insekter
Foredrag af Lars Thomas

Mandag 22. maj kl. 19.30 – 22.00
Nålelaver
Foredrag af Jan Robin Larsen

Tirsdag 30. maj – torsdag 1. juni
Flerdagestur til Stevns
(Udbydes til februar 2023)

Søndag 4. juni kl. 20.30 – ca. 23.00
Nattergaletur, Strødam Mose
Fugletur

Lørdag 10. juni 10.00
Skjoldungernes Land
Ekskursion med Anders Bülow

Ret til ændringer forbeholdes