NYHEDER

VELKOMMEN TIL FORENINGENS NYE HJEMMESIDE!

I kan læse om kommende, spændende aktiviteter – og også få nyttige oplysninger og guider fra tidligere ture og foredrag.
Vi håber, I her kan finde de oplysninger, I søger. Vi ses!

Lergraven ved Skærum Mølle. Foto: Charlotte Falsmar ©

Hele sæsonprogrammet for efterår 2022 / forår 2023 kan ses HER!

— o O o —

JULI

Torsdag 7. juli
EJBY ÅDAL
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 17.30. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 20 aftenen før.
Leder: Jan Larsen

— o O o —

AUGUST

Tirsdag 9. august kl. 19.00 – 21.00 
Æbelholt Skov/Drikkevandssikring – Tur
Turledere Ida Dahl-Nielsen og Anni Johannisson, Naturstyrelsen

For at sikre grundvandet finansierer Hovedstadens Forsyningsselskab opkøb af arealer til Æbelholt Skov. Naturstyrelsen overtager arealerne, og står for drift og pleje.
Med tilskud fra Growing Trees Network er der sket tilplantning. Derudover er der etableret et nyt overdrev med bl.a. med assisteret spredning af hø fra Jægerspris Skydeterræn.
Kom og oplev Æbelholt Skov. Download folder Æbelholt Skov.

— o O o —

Strandeng, Nordskoven. Foto Erik Thalling©

Onsdag 17. august kl. 10.00 – 14.00
Cykeltur Nordskoven Nord

— o O o —

Hvepsevåge. Foto Per Ekberg©

Lørdag 27. august
Rovfugletræktur til Skansebakken, Hillerød Øst
med ornitolog Per Ekberg

Skansebakken er modsat de fleste andre gode fugletræksteder en indlandslokalitet. Derfor kan trækket af rovfugle til tider være lidt spredt. Men ved de rigtige vindforhold, det vil sige svage til lette vinde fra østlige retninger, kan trækket af rovfugle, og det er især hvepsevågens træk, sidst i august, være rigtigt stort på Skansebakken…”

— o O o —

SEPTEMBER

Foto Jimmy Lassen©

Onsdag 7. september kl. 19.30 – 22.00
Allindelille Fredskov
Foredrag af fotograf, naturillustrator og naturplejer Jimmy Lassen

“Jeg vil fortælle om det store arbejde som en lille gruppe af natur-interesserede de sidste 12-13 år har gennemført i skoven. Projektet bygger især på de historiske aspekter fra før landboreformerne, men vi har også set på de naturlige processer hvor helårsgræsning indgår…”

— o O o —

Søndag 25. september 13.00 – 16.00
Svampetur
med biolog Rikke Macholm

— o O o —

Onsdag 28. september kl. 19.30 – 22.00
Ålens mystiske liv
Foredrag af de to forskere postdoc DTU Aqua Sune Riis Sørensen og seniorspecialist COWI Mads Christoffersen fortæller om den fantastiske fisk.

Vi inviterer til foredrag om ålen og dens helt specielle livscyklus, der bl.a. omfatter en 6.000 km lang rejse tværs over Atlanterhavet og tilbage igen.
Det vil være en aften i ålens tegn
.

— o O o —

OKTOBER

Sandskredssøen. Foto Charlotte Falsmar©

Torsdag 13. oktober kl. 19.30 – 22.00
Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Foredrag af projektkoordinator Lars Rudfeld

Naturhistorisk Forening for Nordsjælland ligger geografisk i ”hjertet” af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Derfor er det ekstra interessant at stifte nærmere bekendtskab med den yngste (2018) af de danske nationalparker, der i en del år har været meget i fokus, både natur-politisk og blandt naturelskere.

— o O o —

Fortsættes . . .

Alle medlemmer får tilsendt en reminder på mail inden hver aktivitet.