Samer – en saga blot?

– en tankevækkende kortfilm om konflikten mellem samekulturen og det umættelige behov for vedvarende energi 

Den levende og humoristiske formidler Henrik Wejdling gennemførte over tre måneder i foråret 2023 en rejse gennem 9 lande fra Tarifa, den sydligste spids på fastlands-Spanien, til Nordkap og Varangerhalvøen i det absolut nordligste fastlands-Norge. Hele tiden med fuglene og deres sam- og modspil med landskab og mennesker i fokus – og med Gøgen som fast følgesvend (lige indtil Kiruna, hvor den stod af).
På sidste del af turen havde han følgeskab af sin bror Jonas Wejdling, der siden har lavet en lille reportage om samernes problemer i området Fosen med kontroversielle vindmølleparker i renernes revir.

Henrik Wejdling har ordet:

I månederne april, maj og juni 2023 foretog jeg en rejse fra Tarifa (Spaniens sydligste punkt) til Nordkap (Norges nordligste ditto). Den sidste måned – turen op gennem Norge og hjem igen – i følgeskab med min bror Janus, som lavede en lille (bare 8 1/2 minut), men meget tankevækkende kortfilm om de konflikter, vi undervejs blev vidner til mellem på den ene side den ældgamle samekulturs livsstil og omgang med naturen og på den anden side det moderne industrisamfunds umættelige behov for mere vedvarende energi i form af vand- og vindkraft, der bid for bid æder sig ind på det landskab, der udgør livsgrundlaget for samekulturen. 

Anlægs- og serviceveje i vindmølleparkerne på Fosen begrænser renernes mulighed for at udnytte området til ‘vinterbeite’.

Helt konkret besøgte vi to brændpunkter, Fosen og Alta. Selv om de to konflikter udspandt sig helt forskelligt i tid og rum, fletter filmen dem sammen, Ikke mindst takket være den gennemgående hovedperson, samen Niels Henrik Sara, og hans eftertænksomme refleksioner.

Alta-slugten blev bevaret, men rensdyravlen begrænset.

Konflikten på halvøen Fosen (den, der afgrænser Trondheimsfjorden ud mod havet), er højaktuel, idet to store vindmølleparker her er blevet opført i et såkaldt ‘vinter-beite-område’ for rener – dvs. et område, renerne kunne ty til i vinterhalvåret i deres jagt efter rensdyrlav, f.eks. hvis snemasserne blev for massive på højfjeldet. Nu forstyrrer vindmølleparkernes anlægs- og serviceveje sammen med de gigantiske møller imidlertid renernes adgang og brug af området, men det tilsidesættes af de økonomiske interesser i vindkraften. 

Selve vindmølleparkernes massive fremtoning synes at afholde renerne fra at gå ind i området.

Konflikten ved Alta, nær Nordkap, er af mere historisk karakter. Her udspandt der sig i 1978-1981 en voldsom konflikt mellem samerne og den norske stat, som ville opstemme Altaelven og bygge et stort vandkraftværk til forsyning af hele Nordnorge med strøm – bl.a. på bekostning af en hel, samisk landsby. Landsbyen og den eventyrlige Alta-kløft blev reddet, idet opstemning og kraftværk blev opført i en mindre udgave – men også her med tab af ‘beite’ og begrænsning af renernes frie færden.

Se filmen, og se ikke mindst frem til Niels Henrik Saras svært gribende slutreplik….!

Filmen kan ses HER