Hvad er Fugleværnsfonden?

Fugleværnsfonden ejer og forvalter i dag 23 naturreservater over hele landet, hvor der også arrangeres guidede ture.
Naturreservaterne rummer nogle af Danmarks mest truede naturtyper: ubeboede småøer, lavvandede kyster og strandsøer, enge, moser, rørskove, krat og naturskov samt områder af national eller international betydning. Her naturforvaltes efter det overordnede formål at skabe fristeder – ikke kun for fugle, men for en lang række dyr og planter.
Naturvejleder Allan Gudio Nielsen, Fugleværnsfonden, fortalte ved generalforsamlingen i november 2021 om håndtering af reservaterne – de lokale frivillige arbejdsgrupper – den økonomisk hjælp fra fugle- og naturelskere.
Tak til Allan Gudio Nielsen for en spændende gennemgang af Fugleværnsfondens fuglereservater.
Det var en stor oplevelse at se de fantastiske billeder.

Sølsted Mose i Sønderjylland. Foto Charlotte Falsmar ©