Veterantræer, risikotræer og dødt ved

Kunstig veteranisering af træer er oppe i tiden som en metode til at skabe mere biodiversitet. Behovet er opstået, fordi vi mangler gamle træer, som langsomt forfalder, mens de tilbyder levesteder (mikrohabitater) til insekter, svampe og andre organismer.
De naturlige veterantræer er ofte også de historiske træer, hvor Kongeegen nok er det mest kendte eksempel.
Seniorrådgiver Iben Margrete Thomsen fra Københavns Universitet, delte 7. marts 2022 sine erfaringer fra mere end 25 års arbejde med svampe på træer, med fokus på spændingsfeltet omkring gamle bevaringsværdige træer.
Tak til Iben M. Thomsen for hendes spændende foredrag.
Hun har været så venlig at sende os det meste af præsentationen.

Læs oplægget her!