Naturgenopretning Søborg Sø

Ida Dahl Nielsen, Biolog, Specialkonsulent i Naturstyrelsen gav os i februar 2019 en status for projektet med at genoprette Søborg Sø.Søen var tidligere den 4. største sø i Nordsjælland indtil den blev tørlagt tilbage i 1790´erne for at blive brugt til landbrugsformål. Der arbejdedes med at genskabe et […]

Din egen have som naturreservat

Kurt Borella arbejder bl.a. for, at vi alle begynder at tage et større ansvar for, at vores lokale omgivelser rummer et varieret naturindhold og fremtræder i en tilstand, som giver os daglige skønhedsindtryk og naturoplevelser. Her kan den enkelte (hvis man er grundejer) især gøre en indsats på […]

Frivillige græsserlaug – Naturpleje

Biolog og naturkonsulent Anna Bodil Hald har forskningserfaringer og erfaringer som naturkonsulent med fokus på planteøkologi og naturforvaltning. ABH har arbejdet som seniorforsker på Danmarks Miljøundersøgelser, har nu eget naturkonsulentfirma, Natur & Landbrug ApS, og er selv med i to frivillige græsserlaug i Værløse med kvæg, får og […]