Cykeltur – I Nordskoven

Den nordlige del af skoven ved Jægerspris.Turen onsdag 17. august startede – meget upædagogisk med denne del af skovens aller skønneste sted: Kongens Lyng. På denne årstid er der tusinder af nøkkeroser som overflyves af adskillige forskellige gulsmede. Og hængesækken giver både soldug og tranebær – samt behageligt […]

Æbelholt Skov

Tirsdag 9. august samledes 34 mennesker ved Æbelholt Skov for at høre mere om Naturstyrelsen skovrejnings-projekt i samarbejde med Hofors (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) og Hillerød Kommune.Store opkøbte områder tilplantes og bliver indrettet med vandreruter til glæde for publikum. Hovedformålet med denne skovrejsning er, at Københavns Kommune vil sikre, at […]

Flere sommerfugle i haven

Michael Stoltze har på sin hjemmeside en inspirerende beskrivelse af, hvordan man tiltrækker sommerfugle til sin have. Læs her og få mange god ideer!

Naturen set fra oven

Så læs, hvad lektor Stig Svenningsen, der er geograf og arbejder på det Kgl. Biblioteks afdeling for Luftfoto, Kort og Billeder og underviser på Syddansk Universitet mm., har videregivet om dette emne. Naturen set fra oven Links til kortportaler

Naturkanalen

Hver måned bliver der lagt nye natur- eller haveprogrammer ud på Naturkanalen. Det er tv, som er skrevet, redigeret og produceret af Flemming Rune, for at du kan blive klogere på naturen og alt det levende “derude”. Her får du viden om planter og dyr, om økologi og […]

Veterantræer, risikotræer og dødt ved

Kunstig veteranisering af træer er oppe i tiden som en metode til at skabe mere biodiversitet. Behovet er opstået, fordi vi mangler gamle træer, som langsomt forfalder, mens de tilbyder levesteder (mikrohabitater) til insekter, svampe og andre organismer.De naturlige veterantræer er ofte også de historiske træer, hvor Kongeegen […]

Hvad er Fugleværnsfonden?

Fugleværnsfonden ejer og forvalter i dag 23 naturreservater over hele landet, hvor der også arrangeres guidede ture.Naturreservaterne rummer nogle af Danmarks mest truede naturtyper: ubeboede småøer, lavvandede kyster og strandsøer, enge, moser, rørskove, krat og naturskov samt områder af national eller international betydning. Her naturforvaltes efter det overordnede […]

Erik Buchwald – Urørt skov

Til de, der gerne vil se en ekstra gang på Erik Buchwalds oplæg 4. november 2021 eller som var forhindret i at høre det interessante foredrag, har Erik Buchwald stillet oplægget til rådighed her: Urørt skov udpegning og forholdet til bl.a. Natura 2000Yderligere uddybning af begreberne kan fås […]