Grønt Råd – Hillerød

Grønt Råd er et rådgivende råd med lokale repræsentanter for grønne organisationer og foreninger, som politikere og embedsmænd kan bruge som sparringspartnere i forbindelse med kommunal planlægning og planlægning inden for natur og miljø.

Grønt Råd er sammensat af et medlem fra hver af følgende organisationer:

  • Danmarks Jægerforbund
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Danmarks Sportsfiskerforbund
  • Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland
  • Friluftsrådet
  • Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger
  • Museum Nordsjælland
  • Naturhistoriske Forening for Nordsjælland (repr. Vibeke Hansen)
  • Naturstyrelsen Nordsjælland
  • Nordsjællands Landboforening

Link til mødereferater m.m. på Hillerød Kommunes hjemmeside
Link til Miljøstyrelsens DIGITALE NATURKORT – Biodiversitetskortet