Naturgenopretning Søborg Sø

Ida Dahl Nielsen, Biolog, Specialkonsulent i Naturstyrelsen gav os i februar 2019 en status for projektet med at genoprette Søborg Sø.
Søen var tidligere den 4. største sø i Nordsjælland indtil den blev tørlagt tilbage i 1790´erne for at blive brugt til landbrugsformål. Der arbejdedes med at genskabe et stort naturområde på ca. 500 ha, hvoraf størstedelen vil blive en lavvandet sø og med omkringliggende enge.

Læs Ida Dahl-Nielsens oplæg her!