Professorens have hjælper klimaet

Fundet på Bolius.dk:
Per Gundersens have ligner de andre villahaver på vejen. Men den hjælper klimaet. Der er flere træer og buske, og rundtomkring ligger grene og fine kvasbunker og -bede. Det lagrer CO2, og dermed yder haven et bidrag til at løse den globale klimakrise.

Professorens have hjælper klimaet