INDMELDELSE

Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til formanden:
Leif Møller-Hansen
Malmmosevej 19 A, 2840 Holte
Mobil +45 26 81 75 84
e-mail leif.moellerh@live.dk
Danske Bank: Regnr. 1551 kontonr. 1159003

Kontingent 2017:
kr. 250,00....husstande
kr. 150,00....enkeltpersoner
gratis....enkeltpersoner under 18 år og studerende

Ved indmeldelse efter 1. juni betales halvt kontingent.